Kamunun Bilgilendirilmesi

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
Siba Kimya ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gümüşova Şubesi, yönetmelik kapsamında Alt Seviyeli bir kuruluştur ve Yönetmeliğin Madde 16 uyarınca aşağıdaki bilgileri kamu ile paylaşmaktadır.

BÖLÜM 1
1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: Siba Kimya ve Endüstriyel Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gümüşova Şubesi
Adres: Merkez Mahallesi, Şifalı Su (OSB) Caddesi, Maskom Plastik Apartmanı, No: 20/1/0 Gümüşova/DÜZCE

2. BEKRA Bildirimi Yapılması ve Büyük Kaza Önleme Politika Belgesinin Hazırlanması
Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3. Kuruluşta Gerçekleştirilen Faaliyetler
İşletmemiz, “Mastik (Sızdırmazlık Malzemesi) (Akrilik ,Silikon ve Poliüretan) Üretimi, Mastik (Sızdırmazlık Malzemesi) Dolumu, Poliüretan Esaslı Yapıştırıcı, Poliüretan Esaslı Köpük (İnşaat Dolgu Malzemesi) üretimi ve dolumu” konusunda faaliyet göstermektedir.

4. Kuruluşta BEKRA Kapsamında Bildirilen Tehlikeli Kimyasallar ve Zararlılık Özellikleri

Tehlikeli Madde Adı

Fiziksel, sağlık ve çevresel zararlar

Müdahale yöntemi

Müdahale Ekipmanları

Müdahale Sırasında Kullanılması Gereken Koruyucu Donanımlar

Ek Bilgi

DİMETİL ETER

H220: Çok kolay alevlenir gaz.
H280: Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Yangın: Tankları ve ürün ambalajlarını su spreyi ile soğutun. Taşınabilir ambalajları soğutarak güvenli ortama taşıyın. Personeli güvenli alana çıkartın.

Çevre: Uygun olmayan şekilde çevreye deşarj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Yapılabiliyorsa sızıntıyı/kaçağı durdurun. Etkilenmiş alanı havalandırın.
Zararlı madde karışmış malzemeyi uygun bir konteynere yerleştiriniz.
Sızıntılar çalışma sahasına yayılmayı önlemek açısından derhal toplanmalı ya da durdurulmalıdır.

Sağlık: Maruz kalmış hastayı tehlikesiz bölgeye çıkarın ve uzanmasını sağlayın. Hastayı derhal açık havaya çıkarın. Eğer solunum güçlüğü var ise oksijen verin.
Cilt ile temas halinde, derhal 15 dakika bol su ile iyice yıkayın. Eğer kimyasal bulaşmış kıyafet var ile derhal çıkarın.
Göz ile temas halinde derhal 15 dakika bol su ile yıkayın. Varsa kontak lensleri özenle çıkartın.
Yutulursa kusmaya zorlamayın, eğer bilinci yerinde ise bol miktarda su içmesini temin edin. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan hiçbir şey yedirmeyin, içirmeyin.

Yangın: Karbon dioksit (CO2), kuru toz ve su spreyi kullanınız. Büyük yangınlarda alkol dirençli köpük yada su spreyi kullanınız. Çevredeki en uygun yangın söndürücü maddeyi ve ekipmanı kullanın.

Çevre: -

Sağlık:
Göz duşu ve vücut duşu

Yangın: Yangınla mücadele esnasında görevli personel tam yüz maskesi ya da koruyucu gözlük içeren tam korumalı (kauçuk önlük ve bot) giysi ve taşınabilir solunum cihazı kullanmalıdır.

Çevre: Cilt, göz, kişisel giysideki bulaşmaları önlemek için uygun koruyucu donanım kullanın. Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz koruyucu ekipman kullanın.

Sağlık: Tam korumalı kimyasal koruma gözlükleri kullanın. Korunma için tek yolun solunum cihazı olması durumunda yüzü tam kapatan hava maskeleri (EN 14387) kullanınız.

Yangın: Su jeti kullanmayın.

Zararlı Tepkime Olasılığı: Toz metaller ile reaksiyona girer. Hava ile patlayıcı gaz karışımı oluşturur.

İZOBÜTAN
(AERON ISOBUTAN)

H220: Çok kolay alevlenir gaz.
H280: Basınçlı gaz içerir; ısıtıldığında patlayabilir.

Yangın: Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın. Yangına makul bir mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin.

Çevre: Yeterli havalandırma sağlayın. Kanallardan, yer üstü ve yer altı sularından uzak tutun. Kontamine olmuş temizleme suyunu saklayın ve bertaraf edin.

Sağlık: Etkilenen kişiyi yalnız bırakmayın. Zarar gören kişiyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır. Bilinç kaybı durumunda kişiyi kurtarma pozisyonuna getirin. Kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin.
Solunum düzensiz veya durmuş ise, derhal tıbbi yardım alın ve ilk yardım uygulamalarına başlayın. Temiz hava sağlayın.
Donmuş kısımları ılık su ile eritin. Etkilenmiş alanı silmeyin.
Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Göz kapaklarını açık tutarak bolca temiz, tatlı suyla en az 10 dakika süreyle iyice yıkayın.
Ağzı suyla çalkalayınn (yalnızca hastanın bilinci yerindeyse).

Yangın: Su spreyi, Alkole dayanıklı köpük, BC tozu, Karbon dioksit (CO2)

Çevre: -

Sağlık: Göz duşu/göz solüsyonu

Yangın: -

Çevre: Buharlara/toza/spreye/gazlara maruz kalındığında solunum cihazı kullanın.

Sağlık: Koruyucu gözlük/maske kullanın.
Koruyucu eldiven kullanın.
Önleyici cilt koruması (koruyucu kremler/merhemler) önerilir.
Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin.

Yangın: Su jeti kullanmayın.

PROPAN

H220: Çok kolay alevlenir gaz.
H280: Basınçlı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.

Yangın: Gaz akışı kesilmeden söndürmek için müdahale edilmemelidir.
Gaz kaynağı kapatılır ve yangının kendisinin sönmesine izin verilir.
Gaz yangınlarında gaz akışı anında kesilmeden yangın söndürülmemelidir, gaz kaçağının kesilememesi durumunda tekrar alev alarak daha büyük bir yangına dönüşme ihtimali çok yüksektir. İlgisiz kişiler tehlikeli bölgeden uzaklaştırılır ve bölge izole edilir ve girişlere izin verilmez.

Çevre: Çevrenin kirlenmesini önlemek için uygun bir çevreleme kullanın.
Uygun olmayan şekilde çevreye deşarj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Yapılabiliyorsa sızıntıyı/kaçağı durdurun.
Etkilenmiş alanı havalandırın.
Kaçak fark edildiğinde hemen durdurmaya çalısın, kaçak bulunan ortamdan kıvılcım kaynaklarını uzaklaştırın ve kapatın.

Sağlık: Dökülen sıvıya dokunmayın (soğuk / donma yanığı tehlikesi!).
Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın.
Soğuk ısırması: giysiyi çıkarmayın ancak Ürünün cilt ile teması sonrasında donan dokuyu bolca ılık su ile yıkayın. Sıcak su kullanmayın.
Ürünün göz ile temasında, su ile alt ve üst göz kapağı da kaldırılarak, en az 15 dakika boyunca kimyasal kalmadığı anlaşılıncaya kadar iyice yıkanmalıdır.

Yangın: Küçük yangınlar için kuru kimyevi toz veya karbondioksitli (CO2) yangın söndürücü kullanılmalıdır. Büyük yangınlarda, su spreyi ya da su sisi kullanılır.

Çevre:-

Sağlık: Göz duşu ve vücut duşu

Yangın: Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi kullanmalıdır. Sis ve perdeleme lansları, özel koruyucu giysi, pozitif basınçlı
solunum cihazları.

Çevre: Kimyasal sıçrama gözlüğü (gaz geçirmez tekli gözlük) ve çene korumalı yüz kalkanı kullanın. (NIOSH (US) veya EN166 (AB) gibi)
Soğuk yanıklarından korunmak amacıyla ısı izolasyonu olan neopren, kauçuk veya deri eldivenler (EN 374) kullanılmalıdır.
Sıvı propanın soğuk yanıklarına karşı geçirmez koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Kimyasal ve soğuk dayanıklı eldiven / kolçak, çizme ve önlük kullanın.

Sağlık:Kimyasal sıçrama gözlüğü (gaz geçirmez tekli gözlük) ve çene korumalı yüz kalkanı kullanın. (NIOSH (US) veya EN166 (AB) gibi)
Soğuk yanıklarından korunmak amacıyla ısı izolasyonu olan neopren, kauçuk veya deri eldivenler (EN 374) kullanılmalıdır.
Sıvı propanın soğuk yanıklarına karşı geçirmez koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Kimyasal ve soğuk dayanıklı eldiven / kolçak, çizme ve önlük kullanın.

Yangın: Su jeti kullanmayın.

LPG

H220: Çok kolay alevlenir gaz.
H280: Basınçlı gaz içerir, ısıtıldığında patlayabilir.

Yangın: Gaz akışı kesilmeden söndürmek için müdahale edilmemelidir.
Gaz kaynağı kapatılır ve yangının kendisinin sönmesine izin verilir.
Gaz yangınlarında gaz akışı anında kesilmeden yangın söndürülmemelidir, gaz kaçağının kesilememesi durumunda tekrar alev alarak daha büyük bir yangına dönüşme ihtimali çok yüksektir. İlgisiz kişiler tehlikeli bölgeden uzaklaştırılır ve bölge izole edilir ve
girişlere izin verilmez.

Çevre: Çevrenin kirlenmesini önlemek için uygun bir çevreleme kullanın.

Sağlık: Maruz kalan kişiyi açık havaya çıkarın. Eğer yüksek miktarda solunduysa, maruz kalan kişiyi sıcak tutun.
Soğuk ısırması: giysiyi çıkarmayın ancak Ürünün cilt ile teması sonrasında donan dokuyu bolca ılık su ile yıkayın. Sıcak su kullanmayın.
Ürünün göz ile temasında, su ile alt ve üst göz kapağı da kaldırılarak, en az 15 dakika boyunca kimyasal kalmadığı anlaşılıncaya kadar iyice yıkanmalıdır.

Yangın: Küçük yangınlar için kuru kimyevi toz veya karbondioksitli (CO2) yangın söndürücü kullanılmalıdır. Büyük yangınlarda, su spreyi ya da su sisi kullanılır.

Çevre:

Sağlık: Göz duşu ve vücut duşu

Yangın: Yangınla mücadele esnasında görevli personel solunum cihazı ve kimyasal koruyucu giysi kullanmalıdır. Sis ve perdeleme lansları, özel koruyucu giysi, pozitif basınçlı
solunum cihazları.

Çevre: Kimyasal sıçrama gözlüğü (gaz geçirmez tekli gözlük) ve çene korumalı yüz kalkanı kullanın. (NIOSH (US) veya EN166 (AB) gibi)
Soğuk yanıklarından korunmak amacıyla ısı izolasyonu olan neopren, kauçuk veya deri eldivenler (EN 374) kullanılmalıdır.
Sıvı propanın soğuk yanıklarına karşı geçirmez koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Kimyasal ve soğuk dayanıklı eldiven / kolçak, çizme ve önlük kullanın.

Sağlık: Kimyasal sıçrama gözlüğü (gaz geçirmez tekli gözlük) ve çene korumalı yüz kalkanı kullanın. (NIOSH (US) veya EN166 (AB) gibi)
Soğuk yanıklarından korunmak amacıyla ısı izolasyonu olan neopren, kauçuk veya deri eldivenler (EN 374) kullanılmalıdır.
Sıvı propanın soğuk yanıklarına karşı geçirmez koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Kimyasal ve soğuk dayanıklı eldiven / kolçak, çizme ve önlük kullanın.

Yangın: Doğrudan su jetleri kullanmayın.

POLİÜRETAN KÖPÜK

H222: Çok kolay alevlenir aerosol.
H229: Basınçlı kap: Isıtıldığında patlayabilir.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H351: Kansere yol açma şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Yangın: Yangın yerine yakın kaplar hemen başka bir yere götürülmeli veya suyla soğutulmalıdır. Yangına maruz kalan kapları soğutmak ve buharları dağıtmak için su kullanın. Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Herhangi bir tehlike olmadan yapılması mümkünse kabı yangın alanından çıkarın. Yeniden yangın çıkma tehlikesi olduğunu unutmayın.

Çevre: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

Sağlık: Teneffüs ettikten sonra temiz hava alması sağlanmalı, gerekirse nefes yardımı yapılmalı, sıcak tutulmalıdır.
Cilde temas ettikten sonra sertleşmemiş köpük kalıntıları doğal konsantre etanol benzeri solventler kullanılarak temizlenebilir (göz ile temasından kaçınınız). Sertleşmiş köpük, sabunla yıkanır ve bol su ile durulanarak çıkartılır. Tahriş gözlenirse, tahriş olan yere krem uygulanır.
Gözlere temas ettikten sonra gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
Yuttuktan sonra kusmasını sağlamayınız, ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.

Yangın: Su spreyi, kuru kimyasal toz, karbondioksit.

Çevre:

Sağlık: Göz duşu

Yangın: Koruyucu yüz maskesi, koruyucu eldiven ve güvenlik miğferi. Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın.

Çevre: Solunum sisteminin korunması için genel seviye önerilen Mesleki Maruz Kalma sınırını aşarsa solunum
koruması kullanmak şarttır.
Cilt/Ellerin korunmas ıiçin temas halinde önlük veya koruyucu giysiler giyin. Polietilen koruyucu eldivenler kullanın.
Sıçramayı önleyen koruyucu gözlük kullanın

Sağlık: Solunum sisteminin korunması için genel seviye önerilen Mesleki Maruz Kalma sınırını aşarsa solunum
koruması kullanmak şarttır.
Cilt/Ellerin korunmas ıiçin temas halinde önlük veya koruyucu giysiler giyin. Polietilen koruyucu eldivenler kullanın.
Sıçramayı önleyen koruyucu gözlük kullanın

Yangın: Yüksek basınçlı su jetleri kullanmayın.

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:
İşletmemizde endüstriyel kaza olması halinde yapılması gerekenler hakkında inceleme ve çalışmalar tamamlanmış olup Acil Durum Eylem Planı hazırlanmıştır. Kaza anında müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

İşletmemizde alınan bütün teknik ve organizasyonel önlemlere rağmen büyük endüstriyel kaza olması halinde yapılması gerekenler Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirilecektir.

Acil Durum Planının Müdahaleye yetersiz kaldığı durumlarda Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü , Düzce İl Sağlık Müdürlüğü , Düzce Belediye İtfaiyesi , Gümüşova Belediye İtfaiyesi , Gümüşova Devlet Hastanesi ve 112 Acil Acil Çağrı Merkezine haber verilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda il afet müdahale planı gereğince müdahale faaliyetleri yürütülecektir.

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında senaryo edilen her kimyasal için hazırlanan “ Tehlikeli Madde Müdahale Kartları” , büyük kaza olması ihtimaline karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü , İl Sağlık Müdürlüğü , Belediye ve İtfaiye Teşkilatı , bağlı bulunan OSB ‘ye iletilmiştir ve güncelliği sağlanacaktır.